Arts Collaboratory

Casco – Office for Art, Design and Theory

     
Posted on: Friday 27 October 2017
[Voor een Nederlandse beschrijving, zie hieronder.] EN We are excited to share two new projects and presentations at Casco that both deal with access, excess, and the politics of distribution. The Library of Unread Books by Heman Chong and Renée Staal is concerned with redistribution, wherein excess knowledge is intentionally organized into a common resource pool. Find out how to donate to the library with an unread book here: http://casco.art/the-library-of-unread-books-call-for-books . Army of Love with Dora García and Ingo Niermann engages in a kind of “predistribution,” meaning that they want to stave off inequality at the outset. They do this by striving for a common language and practice of love. Both presentations open on Saturday 25 November 2017, 12:00-15:00 hrs, with lunch! Notably, these projects mark the end of our transition period from Casco – Office for Art, Design and Theory to Casco Art Institute: Working for the Commons. It’s an exciting time and we hope you will join us! More information on both projects coming soon. --- NL We zijn erg blij dat we twee nieuwe projecten en presentaties bij Casco kunnen aankondigen, die allebei ingaan op vraagstukken rond toegankelijkheid, overmaat en de politiek van verdeling. The Library of Unread Books van Heman Chong en Renée Staal gaat over de herverdeling van voorzieningen, waarbij kennis die als “overmatig” wordt beschouwd weloverwogen wordt ondergebracht in een gemeenschappelijk te gebruiken bron. Als je zelf ook een ongelezen boek aan deze bibliotheek zou willen bijdragen, kun je hier uitvinden wat je kunt doen: http://casco.art/nl/oproep-om-boeken-bij-te-dragen-aan-the-library-of-unread-books. Het project Army of Love met Dora García en Ingo Niermann hanteert een soort “voorverdeling”, wat inhoudt dat ze ongelijkheid al in de kiem proberen te smoren. Zij doen dit door te streven naar een gemeenschappelijke taal en beoefening van liefde. Beide presentaties openen op zaterdag 25 november 2017, van 12.00 tot 15.00 uur, met een lunch! Met deze twee projecten komt er een einde aan onze overgangsfase van Casco – Office for Art, Design and Theory naar Casco Art Institute: Working for the Commons. We hopen dat je in deze spannende tijd bij ons langskomt! Meer informatie over de beide projecten volgt snel.