Arts Collaboratory

DOEN Foundation

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/site/modules/processwire-template-twig-replace-master/Twig-1.15.0/Twig/Extension/Core.php on line 1196  
Posted on: Wednesday 13 March 2019
Op deze grijze dag voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving een even grijze toekomst voor ons klimaat. Volgens de huidige berekeningen halen we de klimaatdoelen van 2030 zeer waarschijnlijk niet. De CO2 uitstoot wordt onvoldoende verminderd, de industrie draagt te weinig bij en belangrijke investeringen zijn niet gedaan. Kortom, er staat ons met z’n allen nog wat te DOEN! Wij blijven daarom voorlopers steunen die energie duurzaam maken, economieën circulair en voedselsystemen veranderen. Zij laten zien dat het anders kan, dagen anderen uit dit ook te DOEN en stimuleren ons allemaal om bewuste keuzes te maken. Meedoen of meer weten? Ga naar: www.doen.nl/wat-we-doen.htm