Arts Collaboratory

Hivos

     
Posted on: Tuesday 05 December 2017
Hivos helpt Yezidivrouwen die ontsnapt of bevrijd zijn uit handen van IS weer een toekomst op te bouwen. Maar er zijn ook veel vrouwen en meisjes die nog niet verlost zijn.